główny obszar treści menu główne

Informacje

1. Utrata dowodu osobistego powinna niezwłocznie zostać zgłoszona w dowolnym organie gminy. 2. W przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju, zgłosić w urzędzie konsularnym. 3. Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód osobisty, fakt ten należy zgłosić w dowolnym banku. Dokument zgłoszony jako utracony zostanie natychmiast unieważniony w systemie informatycznym, co daje gwarancje bezpieczeństwa posiadaczowi dokumentu, że nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się dokumentem przez nieuczciwego znalazcę. Zgłoszenie w banku, będzie skutkować tym, że uniemożliwi zaciągnięcie zobowiązania przez przestępcę z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzymywać...

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX-lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
www.bip.jasien.pl

Godziny otwarcia

Szczegółowy opis
 
 

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970790617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712