główny obszar treści menu główne

Aktualności

Uwaga, przesunięcie terminu mobilnego PSZOK z lipca 2017 r. na czerwiec 2017 r.
(najbliższy mobilny PSZOK na terenie Sołectw odbędzie się w czerwcu).

Załączniki

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  04 kwietnia 2017 rok poz. 722, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku informuje, że z dniem 06.04.2017 rok zostaje zniesiony nakaz utrzymywania drobiu przyzagrodowego w zamkniętych obiektach budowlanych.
W załączeniu :
13.03.2017

Ćwiczenia Obrony Terytorialnej

08.03.2017

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Uwaga, przesunięcie terminu mobilnego PSZOK z lipca 2017 r. na czerwiec 2017 r.
(najbliższy mobilny PSZOK na terenie Sołectw odbędzie się w czerwcu)
 
Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o ochronie przyrody oraz ustawa  lasach ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2249 ).
Wobec powyższego w związku z licznymi pytania i wątpliwościami dot. nowych zasad usuwania drzew i krzewów poniżej zamieszczono link do artykułu opublikowanego  na stronie  ministerstwa środowiska, w którym szczegółowo omówiono najważniejsze zmiany ww. ustawy.
 
Usuwanie drzew i krzewów a ochrona gatunkowa ptaków   i innych zwierząt
Prace związane z wycinką drzew lub krzewów powinny być przeprowadzane poza okresem lęgowym ptaków.
Okres lęgowy ptaków trwa od 1 marca do 15 października.
 
 

 
W związku z Zarządzeniem nr 1/2017 z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Pracy dla  pracowników MGOPS  zmienione będą godziny otwarcia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Jasieniu.
 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasieniu od 01.03.2017 r. czynny będzie w godzinach:
 
         PONIEDZIAŁEK 7.30 - 16.30
WTOREK-CZWARTEK 7.00 - 15.00
                     PIĄTEK 7.00 - 14.00

 
Pracownicy socjalni przyjmują interesantów  codziennie w godzinach 7.30 - 11.00

                                                                                                              Kierownik
                                                                                              Miejsko-Gminnego Ośrodka
                                                                                           Pomocy Społecznej w Jasieniu
                                                                                         /-/Agnieszka Tamulewicz-Garstka
 

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX-lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
www.bip.jasien.pl

Godziny otwarcia

Szczegółowy opis
 
 

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970790617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712